Orörd högsommarhonung

Med nektar av vitklöver 250g

  • Artnr: 501
  • Vikt, kg: 0,25

Beskrivning av artikel

Den här honungen tappar vi upp direkt efter slungning och silning. Genom att låta bli att röra sönder kristallerna i honungen låter vi den behålla sin alldeles unika karaktär. Kristallerna blir ofta lite större än vanligt och honungen blir inte så len som den rörda.